ECOnomic Housing voor CPO Castricum

 

Het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap Castricum is bezig met het uitwerken van de businesscase voor het ontwikkelen van 24 woningen in een prachtig maar zeer gevoelig duingebied, grenzend aan een nationaal park.

Binnen het collectief zocht men naar mogelijkheden om uitermate duurzaam, snel en flexibel te bouwen tegen voorspelbare kosten. ECOnomic Housing biedt al deze mogelijkheden en is voor de bewoners een aantrekkelijke en serieuze optie die in de evaluatie wordt meegenomen.