U-bouw

 

Het bouwsysteem van ECOnomic Housing beperkt zich niet woningen alleen. De gepatenteerde QWIMS staalconstructie in combinatie met hoogwaardige panelen en isolatiepakketten kan ook aangewend worden om moderne kantoren, sporthallen of vliegtuighangars te bouwen.

Het ECOnomic voordeel laat zich uitdrukken in een reductie van de bouwkosten metca. 25%.