De voordelen

 

Voordeligst

ECOnomic Housing is het voordeligst en blijft dat gedurende de gehele levenscyclus van de woning. Vanaf aanschaf tot en met de eventuele demontage na 50 jaar want sloop kennen we niet.

ECOnomic bij aanschaf.

Aan dit voordeel liggen de volgende kenmerken van ECOnomic Housing  ten grondslag:

 • Gegarandeerd de kortste keten tussen ontwerp en oplevering (Slim Bouwen);
 • Eén generiek bouwsysteem QWIMS® toepasbaar voor alle woningen;
 • Zeer lage organisatiekosten, u koopt bij ons dus geen proces;
 • Toepassing van Bouw Informatie Modellering (BIM);
 • Ketenintegratie;
 • Optimaal gebruik van bouwmaterialen en een plug&play infrastructuur;
 • Nauwkeurige industriële vervaardiging met eliminatie van faalkosten;
 • De laagste logistieke footprint.
 • Foutloos bouwen.

Insert >> Meer over Slim Bouwen: www.slimbouwen.nl

ECOnomic tijdens gebruik.

Na aanschaf van uw woning wilt u de koopsom zeer waarschijnlijk niet nóg een keer uitgeven. Dit voornemen kunt u met ECOnomic Housing nakomen want het onderhoud is eenvoudiger en aanpassen of vervangen is door het adaptieve karakter goedkoop. ECOnomic Housing is generiek zodanig ontworpen dat opeenvolgende producten altijd op elkaar passen.

Treft u het met een ECOnomic buur of woont u in zelfs in een ECOnomic wijk, dan kunt u onderdelen en zelfs de hele architectonische schil onderling uitwisselen.

ECOnomic tot aan het eind.

Een ECOnomic House kan gedeeltelijk of volledig gedemonteerd worden. De hoofdconstructie kan opnieuw gebruikt worden voor andere woningen op dezelfde plek of elders.  De overige materialen hebben restwaarde of kunnen door ons ge-upcycled worden in het fabricageproces. Uw investering gaat nimmer verloren.

Snel

In enkele dagen gezinswoningen van 200 m2 bvo fabriceren die door elke aannemer in vier weken compleet gebouwd kunnen worden. Internationaal de woningbehoefte  kunnen beantwoorden met een productiecapaciteit van minimaal 5.000 levensloopbestendige woningen per jaar. Het voordeel van ECOnomic Housing voor uw projectplanning kunnen we met deze feiten niet duidelijker presenteren.

Adaptief

Wijken die in staat zijn zich aan te passen, zullen minder vaak geheel vernieuwd hoeven te worden.

Aanpasbare gebouwen kunnen hier in zekere mate aan bijdragen.  ECOnomic Housing is vrijwel 100% adaptief, de woning met zijn componenten kan 100% fysiek en organisatorisch ontkoppeld worden. Dit betekent dat de woning zich relatief eenvoudig kan aanpassen aan:

 • Bewoner(s) en woonvorm.
 • Omgeving of individuele smaak van de eigenaar.
 • Normen.
 • Energievormen en infrastructuur zoals smart grids en oplaadpunten.
 • Sociale, economische, ecologische en technologische veranderingen.

Onder aan de streep resulteert onze adaptieve woning in ieder geval in een hoger aanvangsrendement, lagere exploitatiekosten, een langere exploitatieperiode en een hogere restwaarde.

Levensloopbestendig

In het verlengde van het adaptieve karakter ligt het levensloopbestendig bouwen met ECOnomic Housing. Levensloopbestendige woningen zijn bedoeld voor iedereen, in elke fase van de levensloop, van jong tot oud. Gezinnen met jonge kinderen kunnen profiteren van drempelloze woningen met ruim bemeten sanitair, maar ook rolstoelgebruikers of ouderen kunnen gebruik maken van deze woningen. Een levensloopbestendige woning stelt mensen in staat tot op hoge leeftijd zelfstandig te blijven wonen. De eisen van levensloopbestendig zijn vastgelegd in keurmerken en eisenpakketten.

Een ECOnomic House kan na decennia op deze eisen worden aangepast.