People

 

De bewoner moet gedurende zijn gehele leven gelukkig  zijn met de woning, de woning moet een vriend voor het leven worden. Tijdens de voorbereiding voor de fabricage van de woning kunnen tot in een ver stadium  nog wijzigingen worden doorgevoerd. Het klant-ontkoppelpunt hebben wij ver naar achteren geschoven waardoor onze klanten kunnen profiteren van een maximale keuze- of beslistijd. De woning is prettig om in te leven, is volledig adaptief, kan kwalitatief groeien en blijft in principe altijd aan de wens voldoen.