Planet

 

ECOnomic Housing elimineert schakels in het proces die verspillend  en vervuilend zijn.

Bouwmaterialen worden bewust gekozen. Het staal in onze constructie heeft al recycling ondergaan waardoor veel minder nieuwe grondstoffen en energie nodig zijn.

ECOnomic Housing is dus een herbezinning op materiaal- en volumegebruik hetgeen samen met de levensduurverlenging een spectaculaire reductie van de milieubelasting met zich meebrengt.

Vanwege het adaptieve karakter kan de woning in de toekomst anticiperen op betere materialen en nieuwe technieken. Zo blijft een ECOnomic woning bij de tijd.

Onze woningen worden in zijn geheel in één keer rechtstreeks naar de bouwplaats vervoerd. Dit resulteert in een aanzienlijke reductie van emissies door transport. Bouwen en demonteren vindt plaats zonder productie van fijnstof en verlangt relatief minder materieel . De constructie is geschikt voor 100% hergebruik. ECOnomic Housing is dus een herbezinning op materiaal- en volumegebruik hetgeen samen met de levensduurverlenging een spectaculaire reductie van de milieubelasting met zich meebrengt

ECOnomic Housing wil in de toekomst de keten volledig sluiten door aan het einde van de levenscyclus verantwoordelijk te zijn voor terugname en upcycling van de woning.