Profit

 

Iedereen kan van een ECOnomic House profiteren:

Bewoners lagere woonlasten en hogere restwaarde

Ontwikkelaars minder investering en lagere exploitatielasten, een hogere restwaarde

Aannemers reductie van faalkosten, weersonafhankelijk bouwen en minder nazorg.